O stránkách Nostalghia.cz

Doména Nostalghia.cz byla u NIC registrována 27. 12. 2001. O tři měsíce později (přesně 4. 4. 2002) na ní byly zprovozněny tyto stránky. Nostalghia.cz má zásadně nekomerční charakter. Cílem je vytvoření informační databáze, která je tematicky změřená na vybrané filmové tvůrce a filmová díla, tak jak jsou definována v úvodním Prologu.

Základní strukturu stránek Nostalghia.cz tvoří samostatné stránky filmových andělů. Vedle nich přináší Nostalghia.cz příležitostně i další informace, související se zaměřením stránek. Všechny texty jsou k nalezení v oddílu rejstřík. Vedle toho jsou na stránkách zprovozněny také dva "speciály", Nostalgická dívídítéka, zabývající se filmy na DVD a knihovna textů Myslet filmem, přinášející rozličné texty o filmu, které s léty nestárnou.

Všechny stránky nejsou aktualizovány pravidelně, ale jejich aktualizace se odvíjí od míry příchozích informací a v neposlední řadě i od sil autora, které jsou omezené.

Nabídky jakékoliv spolupráce jsou vítány, stejně jako připomínky, náměty nebo upozornění na chyby a nedostatky.

Petr Gajdošík
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


K obsahu a podobě stránek různou měrou přispěli a přispívají:

Miloš Fryš [Camera obscura]
Tomáš Hála
Jan Jílek
Radim Juřica
Milan Klepikov
Antonín V. Líman
Jan Lipšanský
Jaroslav Němec
Stanislava Přádná
Petr Soukup [Zóna]
Vladimír Suchánek
Zdena Škapová