7. listopadu 2016

Umění v (ne)svobodě

XXIII. ročník Semináře ruských filmů proběhne 11.–13. listopadu 2016 v Hodoníně a představí téma, které lze ruském kontextu označit za kontinuální – postavení umělce a jeho díla v dobách (ne)svobody. "Na území, které náš festival eminentně zajímá, jde však v podstatě po celou dobu jeho existence o lítý boj, který probíhá i v době (dávno) postsovětské. I proto je věčným motivem ruských intelektuálů a díky tomu i podnětem pro náš letošní plakát autor neustále přepisující své dílo a píšící stále nové žádosti o vyslyšení svých námětů."
Program třídenní přehlídky nabídne filmy jako Andrej Rublev, Osamělý hlas člověka, Téma, Zapomenutá melodie pro flétnu, Rok psa, Dvacet šest dnů ze života Dostojevského (projekce je doplněna přednáškou o pojetí svobody u Dostojevského), Je těžké být bohem, Ivan hrozný I. + II. a řadu dalších filmů. Předpůlnočním překvapením sobotního programu bude beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném projektu, nazvaném 8 hlav šílenství, (o ruské básnířce Anně Barkovové /1901–1976/, která prožila 20 let v gulagu) z něhož budou uvedeny ukázky.
Detaily k programu, k jednotlivým filmům, vstupnému i akreditacím naleznete na oficiálních stránkách seminar-ruskych-filmu.cz.

Žádné komentáře: