7. listopadu 2016

Umění v (ne)svobodě

XXIII. ročník Semináře ruských filmů proběhne 11.–13. listopadu 2016 v Hodoníně a představí téma, které lze ruském kontextu označit za kontinuální – postavení umělce a jeho díla v dobách (ne)svobody. "Na území, které náš festival eminentně zajímá, jde však v podstatě po celou dobu jeho existence o lítý boj, který probíhá i v době (dávno) postsovětské. I proto je věčným motivem ruských intelektuálů a díky tomu i podnětem pro náš letošní plakát autor neustále přepisující své dílo a píšící stále nové žádosti o vyslyšení svých námětů."
Program třídenní přehlídky nabídne filmy jako Andrej Rublev, Osamělý hlas člověka, Téma, Zapomenutá melodie pro flétnu, Rok psa, Dvacet šest dnů ze života Dostojevského (projekce je doplněna přednáškou o pojetí svobody u Dostojevského), Je těžké být bohem, Ivan hrozný I. + II. a řadu dalších filmů. Předpůlnočním překvapením sobotního programu bude beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném projektu, nazvaném 8 hlav šílenství, (o ruské básnířce Anně Barkovové /1901–1976/, která prožila 20 let v gulagu) z něhož budou uvedeny ukázky.
Detaily k programu, k jednotlivým filmům, vstupnému i akreditacím naleznete na oficiálních stránkách seminar-ruskych-filmu.cz.

1. listopadu 2016

Osudová osamělost Václava Kršky

Včera večer byla v Olomouci oficiálně pokřtěna nová kniha nakladatelství Casablanca Osudová osamělost. Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky, která je dílem kolektivu autorů z katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci vedeného Milanem Hainem a Milanem Cyroněm. Již třetí titul z ediční řady Filmová mozaika je stejně jako jeho dva předchůdci (Marketa Lazarová. Studie a dokumenty a Kinematograf! Věnec studií o raném filmu) profilován jako sborník původních studií, které se tentokrát věnují tvorbě Václava Kršky, svébytného solitéra, jednoho z nejopomíjenějších tvůrců poválečné epochy naší kinematografie. V celkem devíti studiích osmi autorů je zde představena tvorba Václava Kršky z různých pohledů: zařazení do kontextu tuzemské kinematografie (Milan Cyroň), literární a divadelní tvorba 20. a 30. let (Tomáš Uher), produkční historie a dobová reflexe filmu Řeka čaruje (Jan Jendřejek), stylistické postupy v poetických filmech 40. a 50. let (Ondřej Sabol), dvojí pohled na film Housle a sen, jednak jako na snímek zahajující Krškovo působení v žánru životopisného filmu (Milan Hain) a poté jako analytický pohled na použité subjektivizující prvky dávající snímku originální "snový koncept" (Andrea Faltýnková), ideologické požadavky 50. let (Milan Cyroň), filmové adaptace děl Fráni Šrámka (Jana Bébarová) a ženské postavy ve filmech Václava Kršky (Jana Jedličková). Všechny studie jsou doplněny podrobným poznámkovým aparátem a většinou i obrazovým materiálem, dokumentační součástí knihy je samozřejmě také podrobná filmografie, výběrová bibliografie a rejstřík.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že autoři se věnovali především první fázi Krškovy tvorby vymezené zhruba lety 1940–1955, zatímco pozdější filmy konce 50. a 60. let, jeden výrazný exkurz do oblasti opery (Dalibor) nebo televizní tvorba byly jen připomenuty či zůstaly zcela opomenuty. Tvorba Václava Kršky doposud, až na pár dílčích různě roztroušených textů, odborné reflexi unikala. Tento sborník je solidním základem k jejímu systematičtějšímu poznávání.

Hain, Milan – Cyroň, Milan (eds.)
Osudová osamělost
Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky
Praha
Casablanca 2016
ISBN 978-80-87292-32-7

Doporučená cena 279 Kč
(u nakladatele 250 Kč)