7. listopadu 2016

Umění v (ne)svobodě

XXIII. ročník Semináře ruských filmů proběhne 11.–13. listopadu 2016 v Hodoníně a představí téma, které lze ruském kontextu označit za kontinuální – postavení umělce a jeho díla v dobách (ne)svobody. "Na území, které náš festival eminentně zajímá, jde však v podstatě po celou dobu jeho existence o lítý boj, který probíhá i v době (dávno) postsovětské. I proto je věčným motivem ruských intelektuálů a díky tomu i podnětem pro náš letošní plakát autor neustále přepisující své dílo a píšící stále nové žádosti o vyslyšení svých námětů."
Program třídenní přehlídky nabídne filmy jako Andrej Rublev, Osamělý hlas člověka, Téma, Zapomenutá melodie pro flétnu, Rok psa, Dvacet šest dnů ze života Dostojevského (projekce je doplněna přednáškou o pojetí svobody u Dostojevského), Je těžké být bohem, Ivan hrozný I. + II. a řadu dalších filmů. Předpůlnočním překvapením sobotního programu bude beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném projektu, nazvaném 8 hlav šílenství, (o ruské básnířce Anně Barkovové /1901–1976/, která prožila 20 let v gulagu) z něhož budou uvedeny ukázky.
Detaily k programu, k jednotlivým filmům, vstupnému i akreditacím naleznete na oficiálních stránkách seminar-ruskych-filmu.cz.

1. listopadu 2016

Osudová osamělost Václava Kršky

Včera večer byla v Olomouci oficiálně pokřtěna nová kniha nakladatelství Casablanca Osudová osamělost. Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky, která je dílem kolektivu autorů z katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci vedeného Milanem Hainem a Milanem Cyroněm. Již třetí titul z ediční řady Filmová mozaika je stejně jako jeho dva předchůdci (Marketa Lazarová. Studie a dokumenty a Kinematograf! Věnec studií o raném filmu) profilován jako sborník původních studií, které se tentokrát věnují tvorbě Václava Kršky, svébytného solitéra, jednoho z nejopomíjenějších tvůrců poválečné epochy naší kinematografie. V celkem devíti studiích osmi autorů je zde představena tvorba Václava Kršky z různých pohledů: zařazení do kontextu tuzemské kinematografie (Milan Cyroň), literární a divadelní tvorba 20. a 30. let (Tomáš Uher), produkční historie a dobová reflexe filmu Řeka čaruje (Jan Jendřejek), stylistické postupy v poetických filmech 40. a 50. let (Ondřej Sabol), dvojí pohled na film Housle a sen, jednak jako na snímek zahajující Krškovo působení v žánru životopisného filmu (Milan Hain) a poté jako analytický pohled na použité subjektivizující prvky dávající snímku originální "snový koncept" (Andrea Faltýnková), ideologické požadavky 50. let (Milan Cyroň), filmové adaptace děl Fráni Šrámka (Jana Bébarová) a ženské postavy ve filmech Václava Kršky (Jana Jedličková). Všechny studie jsou doplněny podrobným poznámkovým aparátem a většinou i obrazovým materiálem, dokumentační součástí knihy je samozřejmě také podrobná filmografie, výběrová bibliografie a rejstřík.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že autoři se věnovali především první fázi Krškovy tvorby vymezené zhruba lety 1940–1955, zatímco pozdější filmy konce 50. a 60. let, jeden výrazný exkurz do oblasti opery (Dalibor) nebo televizní tvorba byly jen připomenuty či zůstaly zcela opomenuty. Tvorba Václava Kršky doposud, až na pár dílčích různě roztroušených textů, odborné reflexi unikala. Tento sborník je solidním základem k jejímu systematičtějšímu poznávání.

Hain, Milan – Cyroň, Milan (eds.)
Osudová osamělost
Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky
Praha
Casablanca 2016
ISBN 978-80-87292-32-7

Doporučená cena 279 Kč
(u nakladatele 250 Kč)

20. září 2016

Rozhovor snad o všem s Janem Němcem

Tak trošku nečekaně a jako blesk z čistého nebe se na konci září dostane ke čtenářům kniha Rozhovor snad o všem, zaznamenávající rozhovory režiséra Jana Němce s filmovým publicistou a nakladatelem Milošem Fryšem.

Největší část knihy tvoří přepis čtyř rozhovorů obou aktérů, které se odehrály v průběhu roku 2000. Jan Němec se v nich vrací k celému svému tvůrčímu životu, od prvních krůčků na poli filmu, přes slavná 60. léta k období exilu až po návrat do vlasti. Vzpomíná na lidi, filmy, události, jež nějakým způsobem ovlivnily jeho tvůrčí dráhu, životní i profesní osudy, zastavuje se u natočených filmů, u motivací k některým z nich a snad nejvíce k plánovaným a nenatočeným námětům.
Záznam rozhovoru má vedle filmově historické hodnoty i nepopiratelné literární kvality, protože zachycuje osobité vyjadřování tvůrce a jeho svébytné vidění věcí a lidí. Nejde tudíž o teoretickou monografii, ale daleko více o originální dokument, svým způsobem pramen.
V intencích vydavatelské politiky nakladatelství Camera obscura je kniha vybavena poznámkovým aparátem, podrobnou filmografií, bibliografií a rejstříky osobností a uměleckých děl. Připojena je také delší předmluva/doslov s názvem Příběh tohoto Rozhovoru, přibližující historii vzniku rozhovoru a peripetie se vznikem knihy.
Knihu bude prodávat výhradně pražská prodejna Terryho ponožky v kině Světozor, později by měla být k dispozici i v prodejně SFÚ v Bratislavě.

Jan Němec – Miloš Fryš
Rozhovor snad o všem
Vydalo nakladatelství Camera obscura
Miloš Fryš
Jaromíra Zástěry 539
261 01 Příbram, Svatá Hora
milosfrys@seznam.cz
v roce 2016 jako svou 9. publikaci.
174 stran.

Vydání první.
Doporučená cena 190 Kč (7,00 €)
ISBN 978-80-903678-8-3

Aktualizace 26. 9. 2016, 16:40
Podle webu vydavatele prodej knihy odložen 
z důvodu nových výhrad dědiček Jana Němce.
Celý náklad zatím složen ve skladu nakladatelství.

Aktualizace 10. 11. 2016
Na webu vydavatele se objevilo
k zastavení distribuce knihy.


13. ledna 2016

8. ledna 2016

7. ledna 2016

Z ticha do ticha – „anonymní“ autor Milan Peer

V pátek 15. ledna uvede pražské kino Ponrepo cyklus krátkých filmů v loňském roce zesnulého Milana Peera (1945–2015), režiséra a scenáristy, který přestože stál tak trochu stranou pozornosti, byl velmi hlubokým a osobitým tvůrcem. Vedle asi jeho nejznámějšího filmu TICHO (1969, 11 min.), jakési filmové ilustrace stejnojmenné písně Bohdana Mikoláška o smrti a pohřbu Jana Palacha bude uveden výběr dokumentů a animovaných filmů z 60.–80. let – REPUBLIKA ŽIŽKOV (1967, 8 min.), ŠŤASTNÝ JOSEF (1970, 7 min.), UTKÁNÍ (1980, 12 min.), STOVKA (1978, 15 min.), OKNA (1981, 13 min.), SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU (1983, 12 min.) a SONDA (spolurež. Igor Ševčík, 1986, 7 min.). Program Ponrepa Peerovu osobnost připomíná těmito slovy: "Vedle desítek zakázkových titulů a příspěvků do periodických televizních pořadů (Kanafas, Salon český, Diagnóza) vytvořil Milan Peer v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století pozoruhodnou linii autorských dokumentů, vyznačujících se vždy hlubším a osobitým zamyšlením nad jevy, na které se zaměřil. Jeho filmy, pro něž je charakteristická různá míra stylizace výchozího autentického materiálu, vyznívají jako drobné eseje, nápadité a hravé, překvapující neobvyklým úhlem pohledu a odlehčené svérázným smyslem pro humor. Peerův způsob pronikání pod povrch věcí sestává z náznaků, je nenápadný a rafinovaně osciluje mezi ironií a jemně melancholickou tóninou." Projekce cyklu s názvem Z ticha do ticha – „anonymní“ autor Milan Peer začne od 17:30 hod.


4. ledna 2016

Vyhnáni do ráje. Poslední člověk Terrence Malicka

Původních českých prací o zahraničních filmových tvůrcích příliš mnoho nevzniká a tak pokud se nějaká tu a tam objeví, stojí vždy alespoň za zmínku. V případě nové práce Martina Škabrahy bych ale o jeho knize psal i v případě, že by se čeští autoři (a vydavatelé) v produkci analytických studií předháněli. Jeho těsně před vánočními svátky 2015 vydaná kniha Vyhnáni do ráje nese podtitul Poslední člověk Terrence Malicka, a je prvním uceleným tuzemským příspěvkem k Malickově filmařskému fenoménu. [více...]