19. února 2013

Donald Richie (1924–2013)

Přední znalec a propagátor japonské kinematografie na Západě, filmový historik, kritik, ale i scenárista a režisér experimentálních filmů Donald Richie se s japonskou kulturou poprvé seznámil jako příslušník americké okupační armády v Japonsku po roce 1945. Od roku 1947 zde začal psát pro americký vojenský tisk, brzy se seznámil s předními japonskými tvůrci a velice rychle pronikl do podivuhodného světa japonského filmu. Po návratu do USA to byl právě on, kdo začal poprvé ve větším měřítku a s důkladnou znalostí věci přibližovat západnímu publiku svět do té doby prakticky neznámé japonské kinematografie. Svou první větší práci The Japanese Film: Art and Industry publikoval v roce 1959. Poté následovalo několik desítek dalších prací nejen o konkrétních filmech a tvůrcích (Richie byl především odborník na Akiru Kurosawu a Jasudžira Ozua), ale i o světe japonské kultury a společnosti. Troufám si říct, že ve 2. polovině 20. století se nenajde nikdo, kdo by pro přiblížení japonské kinematografie západnímu publiku udělal víc. Richieho knihy jsou v řadě případů kmenovými tituly ve svém tématu. V posledních letech také hojně spolupracoval se společností Criterion Collection na digitálních edicích japonských filmů na DVD a Blu-ray. Donald Richie zemřel dnes v Tokiu ve věku nedožitých 89 let.

Žádné komentáře: