1. října 2012

Krajinou dětství a mysli

Rozhovor s režisérem Václavem Kadrnkou 
(nejen) o filmu OSMDESÁT DOPISŮ


Celovečerní debut Václava Kadrnky OSMDESÁT DOPISŮ se v roce 2011 stal jednou z událostí roku. Nejen pro zahraniční ohlas, jehož se filmu dostalo, nebo pro komplikovanou cestu, kterou si film a jeho tvůrci museli projít. Jeho hlavní devizou je osobitost, jíž je v současné české filmové produkci jako šafránu. Osobně si dlouho nevzpomínám, kdy jsem u českého filmu pocítil silný kinematografický zážitek, v němž by se mísily (a vzájemně prolínaly) dojmy z obsahu i formy, v němž není ani stopy po kalkulaci s diváckým očekáváním, a kde přitom vše funguje především na základě osobní autorské upřímnosti. V domácí kritické obci se Kadrnkův snímek dočkal vcelku příznivého přijetí, soudě podle několika recenzí publikovaných v tisku nebo na internetu. Na to, jak je OSMDESÁT DOPISŮ výjimečný film, mi ale "pár recenzí" připadlo málo. A proto vznikl tento rozhovor, v němž jsem chtěl s režisérem hovořit o jeho filmu detailněji a s odstupem. Hlavního tématu jsme se ale nakonec moc nedrželi, a tak je to svým způsobem i rozhovor o určitém pohledu na kinematografii. [více...]