30. července 2012

Chris Marker (1921–2012)

Mezi filmovými dokumentaristy nenajdeme tolik filmařských "star" jako v hraném filmu. Chris Marker takovou veličinou byl. Respektovaný tvůrce, který vytvořil celou řadu pozoruhodných filmů, velký inovátor, jenž neváhal zkoušet nové postupy ve filmovém vyjádření. Spisovatel a úspěšný fotograf, téměř vůbec neposkytující rozhovory, odmítající být fotografován (jedna z jeho nejznámějších fotografií - viz výše - vznikla tajně, když se přijel podívat na Tarkovského natáčení Oběti, mohla být zveřejněna až po 16 letech), často mystifikující fakta o svém životě a původu... Dnes již okřídlený pojem cinema verité je spjatý především s jeho jménem, když pomáhal utvářet jeho obsah i zaměření. Filmově vyrůstal a spolupracoval s Alainem Resnaisem, J.-L. Godardem, Agnés Vardovou... I přes tuto generační spřízněnost a sounáležitost, kdy se v letech 1955–1966 vyprofiloval jako přední francouzský filmař, byl ale velký solitér. Své filmy komponoval jako osobité eseje, v nichž zaznamenaná fakta nahlížel subjektivním pohledem, komentoval je, uvažoval nad nimi, často z protikladných pozic. Volil experimentální postupy práce s obrazem i zvukem, velkou roli přikládal komentáři a nekonvenčnímu střihu. Vedle cestopisných esejistických črt, motivovaných aktuálními událostmi (Dopis ze Sibiře, Neděle v Pekingu, Cuba Si!, Záhada Koumiko) nebo filmů nahlížejících pod pokličku dobového společenského vření (Nashledanou, doufám, že brzyDaleko od Vietnamu, Pařížský máj, Procházka Berlínem) vytvořil i portréty dvou velkých filmařů - dokument AK o Akiru Kurosawovi dnes patří mezi nejlepší portréty tohoto tvůrce, stejně jako intimní pocta osobnosti a dílu Andreje Tarkovského Jeden den Andreje Arseňjeviče (to je mimochodem jediný Markerův film, který u nás vyšel na DVD, konkrétně na dvojdisku s Tarkovského filmem Nostalgie vydaného Zónou). Jedním z jeho nejslavnějších filmů vůbec je pak Rampa (La Jetée) z roku 1962, jakási esejistická sci-fi, fotoromán o konci světa a vzpomínkách na dětství. V bouřlivých 60. letech prohlásil Henri Michaux o Markerovi: "Zbourejte Sorbonnu a na její místo postavte Chrise Markera." Chris Marker zemřel v den svých 91. narozenin, 29. července 2012.