4. dubna 2012

Nostalghia.cz - 10 let

Přesně před deseti lety, 4. dubna 2002, byly otevřeny stránky Nostalghia.cz. Vypadaly samozřejmě úplně jinak, obsahem byly chudinké a i tehdejší tematický záběr byl velmi úzký. Pokud mě paměť neklame, přinesly pár prvotních informací o Tarkovském, Vláčilovi a Marketě Lazarové... Ostatní andělé přicházeli postupně. Několikrát byl změněn design, některé oddíly byly časem ukončeny, stěžejní část, tedy stránky o jednotlivých andělech, ale funguje stále, byť přiznávám v různé intenzitě, odvíjející se podle mých časových a (lidsky)energetických možností. Jsem rád, že si stránky udržely své čtenáře, i když v posledních cca 3 letech je intenzita vkládání novinek velmi chabá (přičemž asi dvakrát jsem uvažoval i o ukončení). Ještě víc jsem pak rád za to, že jsem skrze tento projekt potkal řadu zajímavých lidí, z nichž bych chtěl mnohým alespoň takto poděkovat za to, že různou měrou přispěli nebo přispívají k jeho obsahu. Nechci ale ohlížením se za uplynulou dekádou ztrácet moc času. Jsou zajímavější věci, jimž ho věnuji mnohem raději – například souběžně publikovanému textu Po stopách Červeného balónku (viz příspěvek výše), jehož příprava mě mimořádně bavila, a který jsem si k tomuto výročí tak trochu "nadělil", nebo Malickovu filmu Strom života, vycházejícímu zítra na DVD...

Žádné komentáře: