12. ledna 2012

Michail Romadin (1940–2012)

Včera proběhl v moskevském chrámu Zvěstování Panny Marie v petrovském parku pohřeb malíře, grafika a filmového výtvarníka Michaila Romadina. Narodil se 12. dubna 1940 v umělecké rodině, jeho dědeček se řadí mezi ruské primitivisty, otec se věnoval krajinomalbě. Od třinácti let již navštěvoval výtvarnické kurzy, školil se na kopiích barokních obrazů nebo ruských ikon, samostatné výtvarné období u něj lze ale sledovat až po absolvování moskevského VGIKu. Prvním filmem kde pracoval jako výtvarník byl Končalovského První učitel (1964), po němž následovala další spolupráce s Končalovským na filmu Příběh Asji Kljačinové... (1966). V roce 1965 odmítl nabídku studia Mosfilm na místo stálého filmového výtvarníka a upřednostnil samostatnou uměleckou dráhu. Ve filmu se asi nejvíce proslavil jako výtvarník Tarkovského Solaris (1972). Malby, kresby a grafiky jeho samostatné tvorby jsou dnes zastoupeny ve sbírkách celé řady světových muzeí a galerií. Zemřel 3. ledna 2012 ve věku 72 let.

Žádné komentáře: