19. února 2019

František Vláčil – 95 let od narození

Na dnešní den připadá 95. výročí narození Františka Vláčila. – Několik pořadů České televize k výročí, cyklus v kině Ponrepo...  [více...]

21. prosince 2018

Vychází kniha František Vláčil. Život a dílo

Vychází kniha František Vláčil. Život a dílo; malá retrospektiva Vláčilových filmů v Ponrepu; drobné aktualizace [více...]

30. října 2017

Duchovní film v Hodoníně

Už 24. ročník víkendového semináře ruských filmů proběhne 10.–12. listopadu 2017 v kině Svět v Hodoníně. Ústředním tématem letošního ročníku je prchavý "žánr" označovaný za duchovní film. Program tak nabídne filmy od režisérů Andreje Tarkovského, Sergeje Paradžanova, Andreje Zvjaginceva, Grigorije Kozinceva, Alexandra Sokurova nebo mladších tvůrců, dokumenty, výstavu fotografií a nebo přednášku Vladimíra Suchánka s názvem Existuje vůbec duchovní film a umění? Veškerý program proběhne v kině Svět, detaily s přesným časovým harmonogramem naleznete na oficiálních stránkách semináře.

7. listopadu 2016

Umění v (ne)svobodě

XXIII. ročník Semináře ruských filmů proběhne 11.–13. listopadu 2016 v Hodoníně a představí téma, které lze ruském kontextu označit za kontinuální – postavení umělce a jeho díla v dobách (ne)svobody. "Na území, které náš festival eminentně zajímá, jde však v podstatě po celou dobu jeho existence o lítý boj, který probíhá i v době (dávno) postsovětské. I proto je věčným motivem ruských intelektuálů a díky tomu i podnětem pro náš letošní plakát autor neustále přepisující své dílo a píšící stále nové žádosti o vyslyšení svých námětů."
Program třídenní přehlídky nabídne filmy jako Andrej Rublev, Osamělý hlas člověka, Téma, Zapomenutá melodie pro flétnu, Rok psa, Dvacet šest dnů ze života Dostojevského (projekce je doplněna přednáškou o pojetí svobody u Dostojevského), Je těžké být bohem, Ivan hrozný I. + II. a řadu dalších filmů. Předpůlnočním překvapením sobotního programu bude beseda s režisérkou Martou Novákovou o jejím dokončovaném projektu, nazvaném 8 hlav šílenství, (o ruské básnířce Anně Barkovové /1901–1976/, která prožila 20 let v gulagu) z něhož budou uvedeny ukázky.
Detaily k programu, k jednotlivým filmům, vstupnému i akreditacím naleznete na oficiálních stránkách seminar-ruskych-filmu.cz.

1. listopadu 2016

Osudová osamělost Václava Kršky

Včera večer byla v Olomouci oficiálně pokřtěna nová kniha nakladatelství Casablanca Osudová osamělost. Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky, která je dílem kolektivu autorů z katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci vedeného Milanem Hainem a Milanem Cyroněm. Již třetí titul z ediční řady Filmová mozaika je stejně jako jeho dva předchůdci (Marketa Lazarová. Studie a dokumenty a Kinematograf! Věnec studií o raném filmu) profilován jako sborník původních studií, které se tentokrát věnují tvorbě Václava Kršky, svébytného solitéra, jednoho z nejopomíjenějších tvůrců poválečné epochy naší kinematografie. V celkem devíti studiích osmi autorů je zde představena tvorba Václava Kršky z různých pohledů: zařazení do kontextu tuzemské kinematografie (Milan Cyroň), literární a divadelní tvorba 20. a 30. let (Tomáš Uher), produkční historie a dobová reflexe filmu Řeka čaruje (Jan Jendřejek), stylistické postupy v poetických filmech 40. a 50. let (Ondřej Sabol), dvojí pohled na film Housle a sen, jednak jako na snímek zahajující Krškovo působení v žánru životopisného filmu (Milan Hain) a poté jako analytický pohled na použité subjektivizující prvky dávající snímku originální "snový koncept" (Andrea Faltýnková), ideologické požadavky 50. let (Milan Cyroň), filmové adaptace děl Fráni Šrámka (Jana Bébarová) a ženské postavy ve filmech Václava Kršky (Jana Jedličková). Všechny studie jsou doplněny podrobným poznámkovým aparátem a většinou i obrazovým materiálem, dokumentační součástí knihy je samozřejmě také podrobná filmografie, výběrová bibliografie a rejstřík.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že autoři se věnovali především první fázi Krškovy tvorby vymezené zhruba lety 1940–1955, zatímco pozdější filmy konce 50. a 60. let, jeden výrazný exkurz do oblasti opery (Dalibor) nebo televizní tvorba byly jen připomenuty či zůstaly zcela opomenuty. Tvorba Václava Kršky doposud, až na pár dílčích různě roztroušených textů, odborné reflexi unikala. Tento sborník je solidním základem k jejímu systematičtějšímu poznávání.

Hain, Milan – Cyroň, Milan (eds.)
Osudová osamělost
Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky
Praha
Casablanca 2016
ISBN 978-80-87292-32-7

Doporučená cena 279 Kč
(u nakladatele 250 Kč)

20. září 2016

Rozhovor snad o všem s Janem Němcem

Tak trošku nečekaně a jako blesk z čistého nebe se na konci září dostane ke čtenářům kniha Rozhovor snad o všem, zaznamenávající rozhovory režiséra Jana Němce s filmovým publicistou a nakladatelem Milošem Fryšem.

Největší část knihy tvoří přepis čtyř rozhovorů obou aktérů, které se odehrály v průběhu roku 2000. Jan Němec se v nich vrací k celému svému tvůrčímu životu, od prvních krůčků na poli filmu, přes slavná 60. léta k období exilu až po návrat do vlasti. Vzpomíná na lidi, filmy, události, jež nějakým způsobem ovlivnily jeho tvůrčí dráhu, životní i profesní osudy, zastavuje se u natočených filmů, u motivací k některým z nich a snad nejvíce k plánovaným a nenatočeným námětům.
Záznam rozhovoru má vedle filmově historické hodnoty i nepopiratelné literární kvality, protože zachycuje osobité vyjadřování tvůrce a jeho svébytné vidění věcí a lidí. Nejde tudíž o teoretickou monografii, ale daleko více o originální dokument, svým způsobem pramen.
V intencích vydavatelské politiky nakladatelství Camera obscura je kniha vybavena poznámkovým aparátem, podrobnou filmografií, bibliografií a rejstříky osobností a uměleckých děl. Připojena je také delší předmluva/doslov s názvem Příběh tohoto Rozhovoru, přibližující historii vzniku rozhovoru a peripetie se vznikem knihy.
Knihu bude prodávat výhradně pražská prodejna Terryho ponožky v kině Světozor, později by měla být k dispozici i v prodejně SFÚ v Bratislavě.

Jan Němec – Miloš Fryš
Rozhovor snad o všem
Vydalo nakladatelství Camera obscura
Miloš Fryš
Jaromíra Zástěry 539
261 01 Příbram, Svatá Hora
milosfrys@seznam.cz
v roce 2016 jako svou 9. publikaci.
174 stran.

Vydání první.
Doporučená cena 190 Kč (7,00 €)
ISBN 978-80-903678-8-3

Aktualizace 26. 9. 2016, 16:40
Podle webu vydavatele prodej knihy odložen 
z důvodu nových výhrad dědiček Jana Němce.
Celý náklad zatím složen ve skladu nakladatelství.

Aktualizace 10. 11. 2016
Na webu vydavatele se objevilo
k zastavení distribuce knihy.


13. ledna 2016

8. ledna 2016

7. ledna 2016

Z ticha do ticha – „anonymní“ autor Milan Peer

V pátek 15. ledna uvede pražské kino Ponrepo cyklus krátkých filmů v loňském roce zesnulého Milana Peera (1945–2015), režiséra a scenáristy, který přestože stál tak trochu stranou pozornosti, byl velmi hlubokým a osobitým tvůrcem. Vedle asi jeho nejznámějšího filmu TICHO (1969, 11 min.), jakési filmové ilustrace stejnojmenné písně Bohdana Mikoláška o smrti a pohřbu Jana Palacha bude uveden výběr dokumentů a animovaných filmů z 60.–80. let – REPUBLIKA ŽIŽKOV (1967, 8 min.), ŠŤASTNÝ JOSEF (1970, 7 min.), UTKÁNÍ (1980, 12 min.), STOVKA (1978, 15 min.), OKNA (1981, 13 min.), SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU (1983, 12 min.) a SONDA (spolurež. Igor Ševčík, 1986, 7 min.). Program Ponrepa Peerovu osobnost připomíná těmito slovy: "Vedle desítek zakázkových titulů a příspěvků do periodických televizních pořadů (Kanafas, Salon český, Diagnóza) vytvořil Milan Peer v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století pozoruhodnou linii autorských dokumentů, vyznačujících se vždy hlubším a osobitým zamyšlením nad jevy, na které se zaměřil. Jeho filmy, pro něž je charakteristická různá míra stylizace výchozího autentického materiálu, vyznívají jako drobné eseje, nápadité a hravé, překvapující neobvyklým úhlem pohledu a odlehčené svérázným smyslem pro humor. Peerův způsob pronikání pod povrch věcí sestává z náznaků, je nenápadný a rafinovaně osciluje mezi ironií a jemně melancholickou tóninou." Projekce cyklu s názvem Z ticha do ticha – „anonymní“ autor Milan Peer začne od 17:30 hod.


4. ledna 2016

Vyhnáni do ráje. Poslední člověk Terrence Malicka

Původních českých prací o zahraničních filmových tvůrcích příliš mnoho nevzniká a tak pokud se nějaká tu a tam objeví, stojí vždy alespoň za zmínku. V případě nové práce Martina Škabrahy bych ale o jeho knize psal i v případě, že by se čeští autoři (a vydavatelé) v produkci analytických studií předháněli. Jeho těsně před vánočními svátky 2015 vydaná kniha Vyhnáni do ráje nese podtitul Poslední člověk Terrence Malicka, a je prvním uceleným tuzemským příspěvkem k Malickově filmařskému fenoménu. [více...]

14. října 2015

21. září 2015

Vláčil: drobné aktualizace

Výstava Zbyňka Sekala v olomouckém Muzeu umění; Zlatá šedesátá II. - František Vláčil; Struny podzimu - Zdeněk Liška; drobné aktualizace [více...]

29. července 2015

Něco málo o knize o filmu o cestě do místnosti

Recenze knihy Geoffa Dyera Zóna; z Tarkovského dnů v Ivanovu; video z přednášky Nelli Fominové; Tarkovskij - Velikonoce 1985 [více...]

19. května 2015

Tarkovskij: drobné aktualizace

Projekce Oběti v Olomouci; Bygga Bilder, Tarkovskij Jr. v Cannes, Andrey, The Exile and Death of Andrei Tarkovsky na YouTube; kniha o Zóně [více...]

12. března 2015

Sarang je korejsky láska

Od 27. do 29. března 2015 se v hodonínském kině Svět odehraje druhý ročník Semináře duchovních filmů, věnovaný tentokrát kinematografii Jižní Koreje. „Korejská spiritualita zahrnuje domácí šamanismus, buddhistickou tradici i vlivy křesťanství,“ objasňuje ředitel Domu kultury v Hodoníně Marcel Řimák, jenž od roku 1994 uspořádal na Hodonínsku na čtyřicet víkendových seminářů pro přátele vzdálenějších kinematografií. „Duchovní podhoubí bude však tentokrát jen spojovací sítí mezi snímky, jež se kromě náboženství dotýkají také morálky, politiky a erotiky. Proto v několika filmech uslyšíme slovo sarang, které v korejštině označuje lásku.“

Hostem semináře bude Miriam Löwensteinová z Karlovy univerzity – překladatelka, editorka a autorka odborných i popularizačních knih a statí o literatuře a životě v Koreji. Docentka Löwensteinová přednese v sobotu dopoledne přednášku o tradici a modernitě v korejském písemnictví. Na programu jsou díla režisérů, kteří stáli u zrodu korejského filmového zázraku devadesátých let. Zatímco klasik Im Kwon-tchek (1936) má na svém kontě přes sto celovečerních titulů a stále pracuje, buřič Čang Son-u (1952) se po svém desátém hraném opusu před dvanácti roky odmlčel. U nás nejznámější korejský filmař Kim Ki-duk bude zastoupen snímkem Pieta, jenž v roce 2012 získal Zlatého lva v Benátkách. Im Kwon-tchek byl v Jižní Koreji představitelem směru, který se dnes na Západě označuje jako kinematografie národního dědictví (heritage cinema). Od počátku šedesátých let natáčel snímky válečné, historické i adaptace význačných děl korejské literatury. Vrcholem sobotního večera bude jeho Píseň o věrné Čchun-hjang, adaptace nejoblíbenější literární památky z 18. století, která byla jak v Jižní, tak v Severní Koreji zfilmována vícekrát. Právě Imovu verzi z roku 2000 přijal jako vůbec první korejský titul do hlavní soutěže festival v Cannes. Im Kwon-tchek zde částečně zachoval původní podobu lidového divadla pchansori. Svízelným osudům jeho herců věnoval předtím film Sopchjondže, který v Hodoníně rovněž zhlédneme. Z Imovy rozsáhlé tvorby bylo do programu dále zařazeno putování zamilovaného buddhistického mnicha Mandala, příběh buddhistické mnišky Adže adže, bara adže a mystérium Dcera plamene o ženském šamanismu. Z Čangovy provokující tvorby na semináři uvidíme drama o ženské vášni a hrdosti Láska ve Woomuk-Baemi, meditativní putování dospívajícího chlapce Cesta k Buddhovi, příběh dívky trpící posttraumatickým syndromem po masakru ve městě Kwangdžu (1980) Okvětní lístek a romantickou komedii Pro tebe ode mne.

Asijská, zvláště pak korejská kinematografie má v českých zemích i na Slovensku nadšené fanoušky a zasvěcené znalce. Do Hodonína proto organizátoři vybrali filmy u nás málo známé. Jen jeden z nich byl uveden v české distribuci a další dva před mnoha lety na festivalu v Karlových Varech. Většina titulů bude promítána z 35mm kopií, dopravených z Jižní Koreje. Připravují se české titulky. Lektorskými úvody bude projekce provázet Jaromír Blažejovský z Masarykovy univerzity v Brně. Seminář se koná ve spolupráci s Korejským filmovým archivem v Soulu, Asociací českých filmových klubů a distribuční společností Aerofilms. Určen je náročným divákům, studentům a široké veřejnosti. Více detailů na oficiální stránce pořadatele.

1. února 2015

8 hlav šílenství

Natáčení filmu inspirovaného neuvěřitelným osudem ruské básnířky Anny Alexandrovny Barkovové (1901–1976) sleduji již několik let, včetně autorských přípravných průzkumných výprav do nitra Sibiře po stopách stalinských lágrů. V současné době se projekt české režisérky Marty Novákové ocitl na přibližně 80% natočeného filmu, do nějž zbývá dotočit několik posledních scén a pak celá fáze postprodukce. Snaha sehnat prostředky na tuto závěrečnou fázi výroby filmu vedla tvůrce k dnes často využívané metodě crowdfundingu, konkrétně na portálu HitHit. Rád tento odkaz prezentuji i zde s nadějí, že se podaří dovybrat dost na to, aby se film podařilo dokončit. Víc k projektu přímo od jeho autorky na níže uvedených odkazech.
HiHit - 8 hlav šílenství
Facebook
Marta Nováková
Anna Barkovová

27. ledna 2015

Vláčil má v Praze 6 svou pamětní desku

Vůbec první pamětní desku připomínající život a dílo režiséra Františka Vláčila v České republice odhalili v úterý odpoledne zástupci radnice městské části Praha 6 společně s jeho syny a hercem Janem Kačerem. Slavnostního aktu se zúčastnili take zástupci ministerstva kultury, Národního filmového archivu, Státního fondu kinematrografie a Studií Barrandov. Deska byla odhalena v den 16. výročí úmrtí režiséra na dome v Čínské ulici č. 5, kde Vláčil žil.

„Jsem velmi rád, že se zde scházíme v takto významný den, při takové příležitosti. V rodišti Františka Vláčila v Českém Těšíně se pokud vím, v minulosti o pamětní desce jednalo, ale nakonec se to v tomto městě neuskutečnilo. Naopak v Praze 6 má tak režisér, kterého já osobně považuji za nejlepšího tvůrce ode dneška svou vůbec první pamětní desku. Jsem velmi rád, že se to podařilo uskutečnit,“ řekl Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6 pro oblast kultury.

„V minulosti jsme navrhovali, aby bylo Františku Vláčilovi uděleno čestné občanství Prahy 6. To se nestalo, takže to budeme prosazovat znova. Jsem velmi rád, že zde pamětní deska je a dovolím si už jen připomenout jeho slavný citát: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“ řekl Antonín Nechvátal, zástupce starosty Prahy 6 odpovídající za vzhled městské části.

Ještě před odhalením desky zavzpomínal na režiséra herec Jan Kačer.

„Při natáčení posledního filmu Albert už nezbývalo mnoho sil. František naaranžoval scénu, ale byl unaven a poprosil svého pomocníka, aby jen dal lehký pokyn kameře. František kouřil před ateliérem. Pomocník Aleš velmi precizně s naším souhlasem přesně v intencích režiséra dvakrát spustil kameru. Rozletěly se dveře, dovnitř vrazil Vláčil a hartusil, že on jediný má právo vydat pokyn. V projekci byly dva první záběry špatné a ten Františkem natočený byl skvělý. Magie, tajemství osobnosti, rukopis velkého muže, jemuž dnes máváme na pozdrav. Což se nekaje? Což nelituje hříchu? Ne. Byl příliš loupežníkem a býval vždy pyšným,“ zavzpomínal herec Jan Kačer, který mimo jiné ztvárnil rolirytíře Armina von Heide ve Vláčilově filmu Údolí včel.

Autorem desky o rozměrech půl metru na metr je sochař Tomáš Medek. Námětem je filmový pás s typickým pruhem na spodním a horním perforovaném okraji. V levé části je umístěn portrét Vláčila. Při slunečním odlesku může dílo stejně jako fotografie střídavě připomínat negativ a pozitiv. Radnice za desku zaplatila 185 tisíc korun.

„Od Prahy 6 je to velmi pěkný počin připomínky mého otce a děkuju všem, kteří se o to zasloužili. Na druhou stranu je mi trošku líto, že se na sklonku života a za jeho života tohoto významného ocenění nedostalo otci už tehdy, děkuji, “ řekl František Vláčil, syn režiséra.


„Celou desku jsem pojal jako filmové políčko, je černobílá, jako byly Vláčilovy černobílé filmy, je stříbrná, jako jsou umělci stříbrného plátna a text je pojat jako závěrečné titulky od filmu,“ vysvětlil autor desky Tomáš Medek.

[podle tiskové zprávy vydané MČ Praha 6 dne 27. 1. 2015]

15. ledna 2015

Vláčil: drobné aktualizace

Pamětní deska pro FV; Marketa Lazarová - 50 let; O Josefu Kemrovi a nejen o něm; rozšíření archivu textů [více...]

12. ledna 2015

Tarkovskij: nové texty a aktualizace

Fragment literárního scénáře Andreje Rubleva; česká kniha o Tarkovském v Moskvě; pozoruhodná esej 4 Elements; podstatné rozšíření archivu textů o Tarkovském; drobné odkazy [více...]

8. ledna 2015

Takao Saitô (1929–2014)

S měsíčním zpožděním se ke mně donesla zpráva, že v japonském Zama zemřel 6. prosince 2014 ve věku 85 let kameraman Takao Saitô, který patřil k čelným spolupracovníkům Akiry Kurosawy. Narodil se 5. března 1929 v Kjótu, do filmového studia Toho nastoupil v roce 1946... [více...]

27. prosince 2014

Tarkovskij: drobné aktualizace

Nová kniha Mariny Tarkovské; dokument Tarkovsky: Time Within Time; esej Andrei Tarkovsky, Solaris and Stalker; magazíny kinoruss; rozhovor s Nikolajem Burljajevem; další odkazy [více...]

17. prosince 2014

Alfréd Radok - 100 let

Dnešní den uplynulo 100 let od narození Alfréda Radoka. Jeho dílo je v těchto dnech a týdnech připomínáno na řadě míst a různým způsobem. Na Nostalghia.cz jsem se rozhodl nechat mluvit jiné, konkrétně jsem vybral pár slov z pera kritika Jaroslava Bočka, která o Radokovi napsal v roce 1965.

"K osamělým běžcům je konečně ještě nutno přiřadit výjimečného a vzácného filmařského outsidera: Alfreda Radoka. Radok, vůdčí osobnost českého divadla, světoznámý tvůrce Laterny magiky, zasáhl do filmu jen třikrát. V devětačtyřicátém Dalekou cestou, v třiapadesátém Divotvorným kloboukem a v sedmapadesátém Dědečkem automobilem. I ve filmu jsou jeho zásahy inspirující a podněcující: Radok si první u nás vůbec uvědomil nutnost rozkladu tradiční filmové formy a velkorysým způsobem toto vědomí realizoval jak v Daleké cestě, tak v Dědečku automobilu. Předjal tak zejména v Daleké cestě nejen vývoj domácí, ale i evropský. Byl – byl, protože jeho návrat k filmu je stále otázkou – snad vůbec nejmodernějším naším filmařským duchem své doby a svého pokolení. Jakkoli je Daleká cesta pokažena dobově poplatným dobrodružným motivem, vytušil v ní na látce židovského utrpení pod hákovým křížem veliký problém masové lhostejnosti a psychiky strachu, který teprve dnes začíná naše i světová kinematografie objevovat. Bylo zákonité, že při tomto předstihu se Radok srazil jak s obecenstvem, tak s filmovými činovníky. Bohužel, srazil se i s kritikou. Totéž se opakovalo při mnohem krotším a problematickém už Divotvorném klobouku a do třetice Dědečku automobilu. A naopak je zase příznačné, že v zahraničí, kde šel filmový vývoj dál a nezastavil se na čas jako u nás, byl Radokův první i třetí film přijat s velkou pozorností. Do české filmové režie, tradičně soustředěné k herci, přináší Radok překvapivé aranžmá mizanscén, svéráznou obrazovou metaforu, práci se symbolickým detailem a s náznakem, napětí expozice dvojího záběru i barokní dynamiku masových scén. Možná, že herce poněkud podcenil, ale ten prudký výkyv k obrazu a k obrazné řeči byl nezbytný. Vyrovnával a doplňoval, co české režii dlouho chybělo a dlouho bude chybět, proto ta krajnost činu."
/Jaroslav Boček: O současné české filmové režii.
Divadlo 1965, č. 1 (leden), s. 22./

15. prosince 2014

Tarkovskij: drobné aktualizace

Mezi dvěma filmy v češtině; raritní televizní zpracování Solaris z roku 1968; Arsenii Tarkovsky: Poems; několik zahraničních odkazů [více...]

13. prosince 2014

12. listopadu 2014

21. Seminář ruských filmů

S podtitulem Proměny ruské identity se ve dnech 21.–23. 11. 2014 odehraje v Hodoníně již 21. Seminář ruských filmů. Program nabízí miniprofil Kiry Muratovové (Astenický syndrom, Tři příběhy, Ladič) a zajímavou kolekci ruských, gruzínských, ukrajinských snímků ze sovětských dob i současnosti, včetně letošních novinek, Leviatana Andreje Zvjaginceva a recenzentsky hojně pokrytého filmu Kmen Myroslava Slabošpyckého. Z archivních snímků chci upozornit na uvedení němého klasického Dovženkova díla Země (1930), které bude provedeno s živým klavírním doprovodem. V programu se letos nachází i pozoruhodný český příspěvek v podobě dokumentu Pavla Kolaji Zvony nad Tbilisi (2014), mapující současný život tvůrců gruzínské nové vlny 60. let. Patnáct filmových projekcí proběhne v hodonínském kině Svět a bude doplněno fotografickou výstavou. Detaily k programu i akreditaci najdete na oficiálních stránkách pořadatele.

9. října 2014

Všechny Barvy Sergeje Paradžanova...

Sergej Paradžanov by se letos dožil 90 let (stejně jako František Vláčil, který se narodil jen dva týdny po něm). Hezkou připomínkou Paradžanovova života a díla bude jistě malá filmová přehlídka, kterou pod názvem Barvy Sergeje Paradžanova uspořádají ve dnech 15. a 16. 10. studenti Univerzity Palackého v Olomouci...; Drobnosti: restaurovaná Barva [více...]

6. října 2014

Iniciála 3: Alexander Hackenschmied: (Bez)účelná procházka

Třetí svazek edice Inicály byl představen letos v létě v Uherském Hradišti, kde doplňoval jedno z ústředních témat LFŠ. Po zahraničních tvůrcích Bélu Tarrovi a Akim Kaurismäkim tentokrát přibližuje tvorbu českého režiséra, kameramana a fotografa Alexandera Hackenschmieda (1907-2004). [více...]

11. září 2014

Pocta Františku Vláčilovi

Pražské Kino Ořechovka uvede ve dnech 25.–27. září 2014 malou/velkou přehlídku filmů Františka Vláčila. [více...]

Vydání knihy rozhovorů s Janem Němcem zrušeno

Jeden z letitých, skoro se chce říci profilových záměrů nakladatelství Camera obscura, již několik let ohlášená kniha rozhovorů s režisérem Janem Němcem Rozhovory 1964–2014 bohužel nevyjde. Před týdnem to na svých "firemních" stránkách oznámil nakladatel Miloš Fryš, který k tomu vydal také obsáhlou tiskovou zprávu, v níž podrobně popisuje peripetie s pracemi na vydání knihy. Paradoxem tak je, že kniha, na kterou se jistě mnozí těšili, následuje osudy řady Němcových nerealizovaných filmových záměrů, o kterých měla sama detailně informovat. Je zbytečné zde vypichovat ten či onen detail a důvod, vše je v tiskové zprávě jasně popsáno. Snad jen jedna marginálie stojí za citaci: Nakladatel chtěl knihu "věnovat Pavlu Juráčkovi, který se narodil v Příbrami, kde nakladatelství Camera obscura sídlí, a hlavně jde o vůbec největšího přítele Jana Němce, jak se on sám několikrát vyjádřil".

15. července 2014

Mylène Bressonová hostem LFŠ

Bressonova retrospektiva na letošní LFŠ v Uherském Hradišti bude mít jednu mimořádnost. Hostem u vybraných projekcí bude režisérova manželka Mylène Bressonová. [více...]

3. července 2014

Praha očima sochaře v české premiéře na LFŠ!

Podařilo se! Dokument Františka Vláčila Praha očima sochaře (aka Vyprávěj mi o Praze) uvede v české premiéře letošní 40. Letní filmová škola v Uherském Hradišti! [více...]